Creatieve berichten over borduren

7: Bernina Embroidery Software – Designer Plus 8 – icoontjes Transform taakbalk

De Transform Taakbalk: deze bevat alle benodigdheden om borduurmotieven te selecteren, van vorm veranderen, verschalen en spiegelen. Deze ontwerpen moeten dan wel in de Embroidery Canvas modus staan.

transformtoolbar
Hierboven zie je nog even hoe de Transform taakbalk er uitziet. Wederom eerst een uitleg van de icoontjes:

Blauwe pijl naar links: Selecteer – Klik hier om een object of groep te selecteren. Of sleep een selectiekader om meerdere ingesloten objecten of groepen te selecteren. Er verschijnen zwarte vierkantjes (nodes) rondom het geselecteerde deel.

Roze ster met blauwe pijl: Polygoon selectie – Selecteer objecten of groepen door het digitaliseren van een polygoon lijn om de objecten. Er verschijnen lichte vierkantjes (nodes) rondom het geselecteerde deel.

Rood vierkantje met blauwe pijl: Opnieuw vormgeven – Klik hier om een objectvorm, steekhoeken of enveloppes aan te passen. Er verschijnen gekleurde vierkantjes, rondjes (nodes) en andere vormen rondom het geselecteerde deel.

Groot vierkant met klein vierkant en pijl naar rechtsboven naar de hoek wijzend: Afmeting +20% – Vergroot de afmeting van de selectie in stappen van 20%. De steken worden automatisch herberekend.

Groot vierkant met klein vierkant en pijl van rechtsboven naar linksonder wijzend: Afmeting -20% – Verklein de afmeting van de selectie met 20%. De steken worden automatisch herberekend.

Twee driehoeken verticaal: Spiegelen X – Klap selectie horizontaal om.

Twee driehoeken horizontaal: Spiegelen Y – Klap selectie verticaal om.

Pijl rond naar links met 45°: Linksom 45° roteren – Roteer de selectie met 45° stappen, linksom.

Pijl rond naar rechts met 45°: Rechtsom 45°roteren – Roteer de selectie met 45° stappen, rechtsom.

Pijl rond naar links met potlood en vakje met 0 ernaast: Roteren – Geselecteerde objecten roteren met de opgegeven waarden – positief of negatief – in graden.

Rechthoek met pijltje naar rechts en vakje met 0 ernaast: Schuin trekken – Trek geselecteerde objecten uit elkaar met de opgegeven waarden – positief of negatief – in graden.

Vakken positie x en positie y met vakjes/mm ernaast: Midden X en Midden Y waarden kunnen in mm aangegeven worden. Gebruik samen met de linialen.

Vakken breedte en hoogte met vakjes/mm ernaast: Breedte en Hoogte kunnen in mm aangegeven worden. Gebruik samen met de linialen.

Vakjes met procenten en slotje ernaast: Proportionele verhouding – Verschaal objecten of complete ontwerpen heel precies in Breedte of Hoogte in %. Je kunt het slotje (Aspect Ratio Lock) gebruiken als je de verhouding tussen breedte en hoogte wilt behouden. Verschaal je alleen de Breedte of de Hoogte, dan krijgt het object een andere vorm.

zonmaanmotief
Laat ik maar beginnen met een borduurmotief op mijn werkblad te zetten. Ik bewaard dit eventueel als een apart bestand, zodat ik er heerlijk mee kan stoeien, zonder dat het origineel gewijzigd wordt. Dit keer een zon en een halve maan die in elkaar ‘verweven’ zijn. . Het icoontje voor het selecteren (blauwe pijl naar links, helemaal aan de linkerkant van de Transform taakbalk) wordt meestal automatisch aangeklikt als je een motief ophaalt, maar anders kun je zelf op dit icoontje klikken. De meest eenvoudige manier om objecten te selecteren is om er met de cursor (pijl) van de muis op te gaan staan en dan er op te klikken, waarbij het icoontje Selecteer geactiveerd moet zijn. Door de Shift en Ctrl toetsen van je toetsenbord te gebruiken kun je meerdere objecten selecteren. Zowel outlines (omrandingen) als opgevulde delen van een motief kunnen geselecteerd worden.

klikoutlilneobject
Klikken op een outline selecteert een object, ook al ligt een ander object er bovenop. Als je een hoeveelheid gesloten objecten hebt, kun je alle outlines of vulsteken selecteren. Dat zie je op de voorstelling hierboven: de outlines zijn nu roze ipv. de oorspronkelijke kleur, en er verschijnen zwarte nodes ‘rondom’ het geselecteerde gebied. Ik heb op een willekeurige outlilne links geklikt, waardoor een groot gebied in één keer geselecteerd is.

selectievlam
Ik kan ook op een enkele vlam klikken, waardoor alleen déze geselecteerd wordt… Het gebied wordt weer roze, en zwarte nodes staan er omheen.

selectievulsteken
En natuurlijk ook op de vlakken met vulsteken… Het geselecteerde vlak wordt roze, met zwarte nodes er omheen. Door de kleurverandering (in roze) en de zwarte nodes zie je ook snel wélk gebied geselecteerd is: heel duidelijk.

Wil je de selectie ongedaan maken? Klik dan met de cursor van je muis op een ‘leeg’ veld naast je motief, en alles verdwijnt. Of klik op ESC van je toetsenbord. Heb je het verkeerde object geselecteerd? Klik dan eenvoudig op het juiste object, en het eerste (verkeerd geselecteerde) object is weer ‘gewoon’.

maanselectie
Als je een object áchter een ander object wilt selecteren, vergroot dan je beeld, oftewel zoom in, en klik dan op het betreffende object. Datgene dat geselecteerd is, wordt roze. Ik heb nu eerst even de maan geselecteerd, zodat je ook goed kunt zien dat de lippen ONDER de maan liggen… Omdat de maan zo groot is als object, zie je geen zwarte nodes meer, omdat ze niet in beeld zijn…

lippenselectie
en daarna klik ik op de lippen, zodat deze nu geselecteerd zijn.  Aangezien dit een kleiner object is, kun je wél de zwarte nodes van het geselecteerde deel zien.

vlammenselectie
Als je meerdere objecten tegelijk wilt selecteren, houd dan de Ctrl toets van je toetsenbord ingedrukt terwijl je selecteert. Hierboven zie je dat ik alle vlammen van de zon heb geselecteerd… ze zijn weer roze geworden, en rondom het hele motief staan de zwarte nodes.

shiftselecteren
Het selecteren van een bepaalde hoeveelheid objecten kan ook door de Shift toets van je toetsenbord ingedrukt te houden terwijl je het eerste en dan het laatste object in een bepaalde groep aanklikt. Bijvoorbeeld – als ik de linkerwang aanklik, dan de shift toets ingedrukt houd en direct daarna de rechterwang aanklik, worden niet alleen de wangen geselecteerd, maar ook de mond: deze zitten dus in één groep.

Wil je bijvoorbeeld snel de volgorde van ‘werken’ van een motief weten? Dan kun je ze bekijken als het icoontje Selecteer geactiveerd is, en je op de TAB toets van je toetsenbord klikt. Als je deze ingedrukt houdt, schiet je van het eerste, dan geselecteerde object naar de volgende, heel vlug. Wil je het wat rustiger bekijken, klik dan steeds op TAB en ga zo van de ene naar de andere…

overlappensteken
Het op deze manier doorlopen van een borduurmotief, door op diverse onderdelen te klikken om ze te selecteren is een goede manier om te bekijken hoe een motief is opgebouwd. Je herkent outlines en vulvlakken sneller, en ziet ook dat objecten elkaar moeten overlappen om uiteindelijk een goed eindresultaat bij het daadwerkelijk borduren te krijgen. Je ziet de zwarte lijnen van het artwork (de tekening van het motief) duidelijk staan, zeker als je je motief extreem vergroot. Dat vind ik zeker een goede manier om meer inzicht ivm. met digitaliseren te krijgen.

polygoonselectie
Het volgende icoontje is Roze ster met blauwe pijl: Polygoon selectie. Deze is bedoeld om onregelmatige delen of vormen te selecteren. Ga met de cursor van de muis op een bepaalde plek vlakbij het te selecteren object staan, klik op het werkvlak en er verschijnen doorzichtige nodes, ga zo verder met klikken rondom het object en eindig OP de eerste node, zodat hierdoor de geselecteerde figuur GESLOTEN wordt.

polygoonselectieaf
Klik daarna op ‘enter’ van je toetsenbord, en het geselecteerde vlak wordt roze, met zwarte nodes er omheen. Sluit je figuur niet helemaal, dan verdwijnen de selectie nodes zodra je op ‘enter’ klikt. Ik merkte dat het icoontje voor Polygoon selectie niet meer geactiveerd was nadat ik het gesloten figuur had aangegeven, maar dat het Selecteer icoontje daarna wél weer geselecteerd was. Grappig detail: als je het geluid van je computer aan hebt staan, hoor je bij elke klik van je muis bij het selecteren via Polygoon bliepjes, en een ander/hoger bliepje/geluid zodra de gesloten figuur geselecteerd wordt…

reshapeselectie
Als ik het icoontje Rood vierkantje met blauwe pijl: Opnieuw Vormgeven (H) aanklik, kan ik nodes bekijken die het te vervormen deel van een geselecteerd object aangeven. Daarvoor selecteer ik een object, bv. een vlammetje van de zon, en klik daarna op het icoontje voor Opnieuw Vormgeven. Er verschijnen nieuwe nodes in verschillende kleuren, met meer bijzonderheden.

Het beginpunt (entry point) wordt aangegeven door een groen knooppunt, met kleine zwarte nodes er omheen.
Het eindpunt (exit point) wordt aangegeven door een rode plus, met kleine zwarte nodes er omheen
De gele nodes (vierkant) die zwart omrand zijn, geven hoeken aan
De blauwe nodes (rond) die zwart omrand zijn, geven rondingen aan
De oranje nodes (vierkant) aan weerskanten van een zwarte lijn geven de hoek van het te wijzigen object aan.

uitvormtrekken
Je kunt aan alle nodes trekken en duwen, door er op te klikken. Zodra je op een node geklikt hebt en deze door slepen op een andere plek gezet hebt, zie je de vervorming. Wil je dit ongedaan maken, klik dan op ‘Ongedaan Maken‘ bij de Canvas Toolkar, of klik op Ctrl+Z op je toetsenbord.

hoek57graden
Bij het vergroten van het motief om de lijnen beter te kunnen zien, zie je ook de oranje nodes met de zwarte lijn staan. Bij het klikken op één oranje node zag ik dat de steken van de vlam in een hoek van 57 graden gemaakt zijn. Dit kan eenvoudig gewijzigd worden.

hoek0gradenDoor aan één of om-en-om beide oranje nodes te slepen, bv. naar een hoek van 0, zoals ik bij het voorbeeld gedaan heb, is de richting gewijzigd, maar dan alleen van de ORANJE steken. De vlam zelf bestaat nl. uit verschillende lagen.

2elaaghoek0graden
Als ik ook de gele steken verander, bv. naar een hoek van 0 graden, zijn ook die steken van richting verandert. (Zo is het wel belangrijk om te weten uit hoeveel lagen een borduurmotief bestaat en dat je – als je iets van richting of vorm wilt veranderen – alle lagen zou moeten wijzigen. Enfin, eindeloos leuk om uit te proberen: hier ga ik later nog dieper op in. Ga er zelf maar eens mee aan de slag – kijk wat er gebeurt en speel ermee, zodat je vertrouwd raakt met deze mogelijkheid.

Dan het verschalen van objecten: Afmeting +20 en Afmeting -20. Je kunt de hoogte en breedte van een selectie of van een volledig motief vergroten of verkleinen, met stappen van 20% per keer. Het originele motief heeft 18675 steken, wat aangegeven wordt op de status balk, helemaal onderaan, rechts.

verschalenmotief1
In dit geval heb ik het hele motief geselecteerd door het icoontje Selecteer aan te klikken en een vierkant om het motief te trekken. Nodes verschijnen ‘rondom’ en het gehele motief wordt roze. Daarbij zie ik ook direct dat alle icoontjes die met verschalen te maken hebben actief geworden zijn. En ook dat er maten in de positie van het motief aangegeven staan.

60procentgroter
Als ik dit motief in zijn geheel bv. 60% groter wil hebben, klik ik 3 x op Afmeting +20. Ik zie het duidelijk groter worden in het afgebeelde borduurraam. Hiermee dan ik direct zien dat een paar punten van de vlammen van de zon nét buiten de ‘veilige marge’ van het borduren zouden vallen. Deze veilige marge wordt aangegeven door de roze lijnen. Door naast de nodes van de selectie te klikken op een ‘leeg’ vlak van mijn werkblad, zie ik het borduurmotief weer. En direct valt op dat álles verschaald is – ook de dichtheid van steken is aangepast. Het zijn al wel 28894 steken geworden.

60procentkleiner
Als ik dit motief in zijn geheel bv. 60% kleiner wil hebben, klik ik 3 x op Afmeting -20. Ik zie het duidelijk kleiner worden in het afgebeelde borduurraam.  En ook nu is alles aangepast qua steekdichtheid. Het zijn nu 11979 steken geworden.

extreemlklein
Zelfs als ik hem nog veel keren verklein, is alles aangepast. De waarden voor X en Y, en breedte en hoogte geven aan dat dit een heel klein motief geworden is, en binnen het borduurraam is dat ook goed te zien.

extreemverkleind
Ook de steekdichtheid is prima na dit extreme verkleinen. Het zijn nu 6182 steken geworden.  Dit kan nuttig zijn als je bv. een klein motief nodig hebt, of misschien meerdere tegelijk in een borduurraam wilt maken.

Dan gaan we naar het spiegelen: twee icoontjes zijn hiervoor te gebruiken, voor verticaal of horizontaal spiegelen. Als ik een motief volledig wil spiegelen, klik ik weer op Selecteer, en trek een vierkant rondom het motief. Het wordt weer roze.

verticaalspiegelen
Nu ga ik eerst verticaal selecteren, door op het betreffende icoontje te klikken. Daarna klik ik op een vlak buiten de selectie op mijn werkblad, en het zonnetje met maan staan de andere kant op. Via ‘Ongedaan maken’ ga ik weer terug naar de oorspronkelijke positie.

omgekeerd
Dan ga ik horizontaal selecteren, door op dát icoontje te klikken. Daarna klik ik op een vlak buiten de selectie op mijn werkblad, en het zonnetje met maan staan op z’n kop. Via ‘Ongedaan maken’ ga ik weer terug naar de oorspronkelijke positie.

Je moet dus wel steeds een volledig motief of delen (objecten) selecteren om te kunnen spiegelen, in welke richting dan ook. En pas als je de selectie weg klikt, die je hoe dat eruit ziet.

linksomroteren
Linksom roteren 45°
of Rechtsom roteren 45° werkt eigenlijk hetzelfde, maar dan draai je het motief alleen per eenheid van 45 graden. Selecteer hiervoor het hele motief, en de betreffende icoontjes zijn actief. Ik heb als voorbeeld 1 x op Linksom roteren 45° geklikt en het zonnetje is naar links gedraaid. Zo kan een geselecteerd motief of – object snel naar een bepaalde richting gezet worden.

150gradenroteren
Je kunt een geselecteerd motief of object ook handmatig roteren, door zelf een getal van rotatie in te vullen bij het icoontje Roteren. In het geval van het voorbeeld heb ik bv. 150 in het vakje gezet, en daarna op ‘enter’ geklikt. Het motief staat nu in zijn geheel 150° naar links, want het gaat alleen maar naar links. Onthoud dat een cirkel 360° is, waardoor je binnen die waarden kunt experimenteren op hoeveel graden je draait. Wil je bijvoorbeeld een motief juist de andere kant op roteren, zet dan een – voor het getal, bv. -26. Als je niet weet hoeveel graden iets gedraaid moet worden, is het een kwestie van uitproberen – het getal steeds verhogen of verlagen totdat een motief op de juiste positie staat.

schuinvoorloslatenmuis
En dan kun je via het icoontje Schuin trekken het motief helemaal vervormen: selecteer eerst, klik op het icoontje en zwarte nodes verschijnen rondom het motief. Door nog een keer op het motief te klikken, veranderen de zwarte nodes in doorzichtige nodes. Dan kun je met de middelste nodes aan het motief trekken en zo het motief schuin maken of vervormen: in mijn geval heb ik aan de bovenste/middelste node getrokken tot ik Hoek: 22° zag. De afbeelding hierboven laat het motief zien VOORDAT ik mijn muisknop los liet. Zo zie je het roze gedeelte van het oorspronkelijke motief, en de zwarte lijnen plus de genoemde hoekaanduiding van de nieuwe vorm.

schuingetrokken
Na het loslaten van mijn muis was het motief naar de nieuwe positie gesleept, en na het klikken op een leeg vlak van mijn werkblad kon ik bekijken hoe het er op dat moment uitzag. En ook nu weer zijn de steken aangepast. Het stekenaantal is nu bij mij overigens 18902 – iets minder dan de oorspronkelijke ronde vorm.

Rest mij nog om de specifieke settings die van de positie van een motief aangeduid kunnen worden te vermelden: positie X en positie Y. Die kun je als aanduiding op de Transform taakbalk bekijken. Met positie X wordt de breedte/horizontale gegevens van een motief bedoeld, met positie Y de hoogte/verticale gegevens. Met deze posities zie je hoe een motief binnen je borduurraam past. Je kunt een geselecteerd motief eenvoudig verplaatsen door bv. de pijltoetsen van je toetsenbord te gebruiken en het naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts te verplaatsen. Maar secuurder is om de X en Y posities te gebruiken. Ze staan bij mij in mm afgedrukt, ik kan daar de getallen wijzigen door een motief direct naar díe aangewezen plek te verplaatsen.

Standaard bij het openen van dit zon/maan motief, staat de X positie op -0.65, en de Y positie op -0.55. Door direct deze waarden te wijzigen, en daarna op ‘enter’ te klikken verschuift alles snel.

aannodestrekken
De Breedte en Hoogte van het motief kan binnen de ring natuurlijk ook gewijzigd worden. Dat kan door de waarden in de desbetreffende vakjes direct te wijzigen, waardoor een motief snel van afmeting verandert. Maar je kunt ook met de zwarte nodes slepen tot je de gewenste vorm of afmeting hebt. Versleep je de buitenste zwarte nodes op de hoeken, dan wordt het motief in zijn geheel, met behoud van vorm, verkleind (in mijn geval) of vergroot. Je ziet op mijn voorbeeld dat ik alles tot 70% heb verkleind, waardoor de breedte en hoogte gelijkwaardig zijn meegegaan.

platgemaakt
Het volgende voorbeeld heb ik gemaakt door aan de middelste/bovenste zwarte node te slepen en het motief naar beneden te trekken – het is nu beduidend afgeplat en in elkaar gaan zitten, waardoor de zon/maan alleen in hoogte zijn gewijzigd (bij de breedte staat geen gewijzigd percentage, bij de hoogte staat 58%). Zo kun je ook de breedte aanpassen.

En wil je de breedte ten opzichte van de hoogte apart aanpassen? Wijzig dan de waarden in de vakjes van % – naast het slotje. Als het slotje geactiveerd is (gele achtergrond en het slotje dicht), dan kun je volstaan met het wijzigen van bv. de bovenste waarde voor de breedte. De onderste waarde van de hoogte gaat dan automatisch mee op hetzelfde getal. Klik je op het slotje, dan wordt het uitgeschakeld, ziet er grijs uit, en kun je de waarden van breedte en hoogte onafhankelijk van elkaar wijzigen.

Een heel verhaal, maar er is ook zoveel te ontdekken. Ik heb nog lang niet alle mogelijkheden onderzocht, maar wel een begin hiermee gemaakt. Volgende keer nog een taakbalk.. tja, we zijn er nog niet doorheen!

Kijk je dan weer mee?

Borduurgroeten
Sylvia Kaptein
Sylvia’s Art Quilts Studio
www.sylviasartquilts.nl
sylvia@sylviasartquilts.nl

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam