Creatieve berichten over borduren

39: Bernina Embroidery Software – Designer Plus 8 – gebruikersvragen en wat je zomaar tegen komt

De Bernina Borduursoftware V8 houdt gebruik(st)ers bezig: niet alleen vanwege het ontdekken van allerlei mogelijkheden, maar soms ook bij het ontdekken dat iets ‘er niet is’, of met de vraag hoe iets gedaan kan worden. Ook bij mij blijft er genoeg te ontdekken bij V8, omdat ik toch nog heel veel mogelijkheden nog niet heb uitgeprobeerd (daar is tijd voor nodig), maar ik kom er wel achter door af en toe even buiten mijn ‘comfortzone’ te gaan. Niet alleen opties gebruiken die ik ‘nodig’ heb, maar ook eens kijken naar wat ik nog niet gedaan heb, of niet zomaar zou opzoeken. Vandaar dat in dit bericht zowel antwoorden op gebruikersvragen te vinden zijn als wat opties die ik opzoek, om te weten wat er kan.


1 – Vraag van gebruikster: ‘Ik zie aldoor driehoekjes en rondjes, als ik in het Overzichtsscherm kijk. Wat betekenen deze? En wat kan ik er mee?

driehoekrondjes
Wat je bij de docker ‘Overzichtsscherm’ ziet, zijn de startpunten (ronde node) en de eindpunten met afknippunten (driehoek). Hier geeft de software aan waar bepaalde kleuren of objecten ‘klaar’ zijn = afknippunten,  en de borduurmachine dan overstapt naar een volgend deel om daar met een nieuw stuk te beginnen = startpunten. Als de afstand tussen het einde van een object en het begin van een nieuw object lang genoeg is, zie je deze nodes staan.

Bij bv. woorden/letters zie je niet altijd deze nodes staan, omdat de afstand van de ene letter/karakter naar de andere soms te kort is. Dan zal de borduurmachine wel ‘overstappen’, maar niets afknippen.

pijlroodkruisje
Je kunt deze punten niet verwijderen, maar je kunt ze wel naar een andere plek ‘slepen’. Dat doe je in ‘Toon kunstzinnige weergave’ en niet in het Overzichtscherm. Als je ‘Opnieuw vormgeven’ selecteert, op het object van je keuze klikt, zie je een groen vierkant staan = start, en een rood plusje = eindpunt. Die kun je verschuiven door er op te klikken en ze verslepen naar een andere plek: het wordt onmiddellijk gewijzigd. Ik heb dat even gedaan met ‘mijn blaadje’, om je te laten zien dat – als je het Overzichtsscherm geopend hebt, je bij ‘Toon kunstzinnige weergave’ de wijziging doorvoert en je het direct (in real time) op het overzichtsscherm ziet. Beide pijlen wijzen naar het nieuwe eindpunt – links mijn gewone scherm, rechts het overzichtsscherm.


2 – Vraag van gebruikster: ‘Kun je een bestaand borduurmotief direct in de Kruissteekmodule zetten, zodat dit omgezet wordt naar kruissteken?’

bewarenalsexp
Na wat zoeken en hulp van BERNINA* kwam ik er achter hoe dit moet. Open een borduurmotief in de Borduur Canvas. Selecteer het en bewerk het als je dat wilt, en bewaar het dan door bij de menubalk bovenaan te klikken op ‘Bestand’, en daarna op ‘Machinebestand exporteren’. Je kunt dan voor diverse extensies kiezen. Gebruik . EXP en bewaar het bestand als zodanig.

bladvoorkransnaarexp
Open dan de kruissteek optie via ‘Rangschikken’ bij de linker kolom. Klik daar op ‘Open Ontwerp’, en klik op het pijltje, onderaan bij ‘Bestandstypen’ om zo allerlei bestandstypes te zien, klik op ‘EXP (Melco). En je ziet bij ‘Open Ontwerp’ het betreffende, zojuist bewaarde bestand verschijnen.

bladinkruissteek
Klik daarop en klik op ‘Openen’, en het bestand verschijnt als kruissteekmotief op het werkblad van de Kruissteek module. Het is logisch dat niet alles exact overgenomen wordt, maar dat de omzetting zo goed mogelijk gedaan wordt. Van hier uit kun je alles weer zelf aanpassen.

Stiksteken worden bv. standaard als kruissteken gezien, en hier en daar zijn de figuren niet helemaal meer zoals het was, maar dat vind ik niets bijzonders: kruissteken zijn toch heel anders dan vulsteken zoals satijnsteken. Het is wel prettig dat deze optie er is, omdat je dan wat minder tijd kwijt bent om zelf een kruissteekpatroon te tekeken vanaf nul: nu kun je het origineel nog bekijken, en daarnaast de kruissteekuitvoering bewerken’.


3 – Vraag van gebruikster: ‘waarom zie ik borduurmotieven die ik op mijn USBstick heb gezet niet op mijn borduurmachine verschijnen? ‘

usbstick
Belangrijk bij het overzetten van een borduurmotief – of dit nu een bestaand motief is dat je op je werkblad bij de Borduur Canvas of kruissteken hebt gezet, of een zelfgemaakt motief – is dat je het eerst bewaard op je harde schijf, met de juiste extensie er achter. Dat kan . EXP zijn voor de BERNINA machines, maar ook een andere extensie, als je met een andere borduurmachine werkt (Machinebestand exporteren = uitgelegd bij 2). Pas als het op je harde schijf staat, of in de BERNINA Bibliotheek, zet je het over op je USBstick. Zo heb je in ieder geval het bestand bewaard, mocht er met de USBstick iets niet goed gaan.

Daarnaast is het van belang om via ‘Verkenner’ van je computer te checken of alles er op staat: bekijk dit bij USB Disk en dan bij de partitie die daar voor is. Bij sommigen is dat F:, bij anderen D:, net hoeveel USB poorten je hebt en hoeveel je al in gebruik hebt. Controleer of zowel het borduurbestand als de .BMP(foto) en de info die je machine nodig heeft op de stick staan: er moeten dus 3 bestanden per borduurmotief te zien zijn.

Staat er niets, dan is de USBstick leeg, of is iets niet goed gegaan. Controleer dan of de USBstick wel andere bestanden kan bevatten: wellicht moet deze opnieuw geformatteerd worden. Staan er wel andere bestanden op, controleer dan of de overzetting van de BERNINA borduurmotieven op de juiste manier is afgerond, en probeer het opnieuw.

Zie je nog niets verschijnen, probeer dan eens een andere USBstick. Zo kun je bijvoorbeeld de USBstick van BERNINA zelf ook voor opslag borduurmotieven gebruiken: op deze stick staat de software/het programma V8, maar er is ook een deel wat leeg is, en waar je motieven op kunt zetten. Als je deze USBstick in de computer zet, moet je twee partities zien: 1 = read only, bevat installatie mappen. 2 = opslag om motieven van de computer naar de borduurmachine over te zetten.

Het vreemde is dat bij sommige gebruiksters van V8 en een borduurmachine een USBstitck van 1Mb opslagruimte wel ‘werkte’, maar een van bv. 4Mb niet. Geen idee of dat verhaal steek houdt, maar als het werk, werkt het. Dus kijk eerst of het met de BERNINA USBstick lukt, of pak een ‘kleine’ lege USBstick om motieven over te zetten.


4 – Vraag van gebruikster: ‘Is het mogelijk om de steekdichtheid van een borduurmotief te wijzigen in V8, het motief dus te vergroten, als je met dikker garen wilt borduren? Als ik het motief borduur zoals het is, en ik gebruik bv. Wt. 12 (wol), dan komen de steken heel dicht op elkaar te zitten, en wordt alles een prop’.

De meeste borduurmotieven worden gemaakt om uit te werken met een Rayon of Polyester van Wt 40. Wil je nu werken met een (beduidend) dikker garen, dan is het inderdaad belangrijk dat de steekdichtheid gewijzigd wordt. Dat kun je niet doen door het motief te vergroten, want V8 past dan automatisch het stekenaantal aan, door meer steken te creëren om zo het motief – nogmaals voor Wt 40 – goed uit te kunnen borduren. Normaal gesproken een fijne functie dat – als je een bestaand of net gemaakt motief drastisch wilt vergroten, of verkleinen, dit automatisch gebeurt.

Maar als je met dikker garen werkt, wil je juist dat een motief ‘doorzichtiger’ wordt, om de dikte van het borduurgaren op te vangen. De manier waarop de steken geplaatst zijn – de dichtheid – wordt bepaald door de afstand tussen de steken. Hoe dichter de steken op elkaar staan, hoe beter het is om met ‘gewoon, dun’ borduurgaren te werken. Door de dichtheid van de steken te wijzigen in meer open, oftewel de ruimte tussen de steken te vergroten, kun je dikker garen gebruiken om toch een gesloten borduurwerk te krijgen.

Dit zal handmatig aangepast moeten worden door bv. de steeklengte te vergroten en de afstand tussen de steken ruimer te maken. Dat kan op twee manieren:

A – Het percentage van het totale ontwerp in één keer aanpassen: selecteer het ontwerp, ga hiervoor bij de menubalk bovenin naar ‘Bewerken’, en dan ‘Steekspatiëring aanpassen’ – standaard staat dit getal op 100%. Als je het op 50% zet, wordt het motief dichter.

1000procentluchtig
Dus zet je het bv. op 200% en klik op OK. Het motief dat oorspronkelijk 9864 steken bevatte, heeft er nu nog maar 7570. Nog een stap verder: 400% – er zijn dan nog maar 6383 steken enz. Bij 100% (zie afbeelding hierboven) zijn er nog maar 5740 steken over, en ziet het motief er luchtiger uit. Je zult dan moeten bekijken door een proef te borduren, of dit ‘open’ genoeg is.

B – Per steeksoort  – outline of vulsteek – de dichtheid wijzigen.  Hiervoor moet je alle objecten de-groeperen (via ‘Rangschikken’ in de linker kolom) en ben je wel een tijdje bezig. Voordeel hiervan is dat je met meerdere diktes garen kunt werken, als je bv. een lijf met wol wilt borduren, maar de kop, poten en staart niet.

outlineshondjedun
Kijk bv. naar het hondje dat ik op mijn scherm heb. De outlines zijn dikker dan ik nu zou willen, als ik met dik garen ga werken. Dus de-groepeer ik alles, klik op vakje 10 = outline hond, en klik daarna bij omlijning op de enkele outline. Als je met dikke wol 2 of 3 x over een outline borduurt, wordt dat inderdaad een hele dikke ‘prop’, en nu is het een enkele lijn geworden, waardoor deze mooier uit zal komen. Zo is het aantal steken al van 9864 naar 9450 gegaan: minder steken.

Ik kan ook de steeklengte van de outline verlengen, waardoor de afstand tussen de penetraties van de naald minder worden. Langere steken komen met dikker garen mooier uit dan korte steken, die dan bovenop elkaar lijken te liggen. Door bv. de steeklengte in 4 mm te wijzigen, zijn er nog maar 9368 steken.

dichtesteekspatiering
De steekspatiëring bekijk ik per object: ik klik een vakje bij ‘Kleurenfilm’ aan, ga met de rechtermuisknop op dat object staan en kijk bij ‘Steekspatiëring’. Daar zie ik (voor dit vulmotief) standaard 1.25mm staan – bij elk object/vulmotief kan dit getal anders zijn. Het grote vakje rechts laat een dichte vulsteek zien.

opensteekspatiering
Door dat standaard getal te wijzigen in bv. 2.5mm, zie je dat in het vakje rechts de steken verder uit elkaar komen te staan. Als ik dan klik op ‘Toepassen’, zie ik direct al weer dat het totale aantal steken verlaagd is naar 9201 steken.

Zo kan ik vakje voor vakje afwerken en alles meer ‘open’ maken. Het kan echter wel zijn dat een bepaald vlak niet mooi opgevuld wordt, omdat er te weinig steken lijken te staan, als je dit bv. bij ‘Steek-speler’ gaat bekijken, maar dat komt omdat de software nog steeds ‘werkt’ met Wt 40 garen. Het zal er bij het werken met dikker garen beter uitzien.

perobjectluchtiger
Zelf vind ik het makkelijker om ‘Kunstzinnige weergave’ uit te schakelen, zodat je alleen de steken en naaldpunten ziet. Als je dan een vakje bij ‘Kleurenfilm’ aanklikt, zie je bij het borduurmotief direct welke objecten geselecteerd zijn. Je kunt natuurlijk ook op je werkblad per object klikken, en die ter plekke wijzigen.

MAAR KIJK UIT: het kan zijn dat je bepaalde delen toch iets dichter wil hebben dan andere delen, vanwege het effect. Het is dus niet zo dat alle objecten dezelfde steekspatiëring moeten hebben.

Na het weer activeren van ‘Kunstzinnige weergave’ zie ik het (bijna) eindresultaat: een luchtig hondje van 6498 steken. Dat scheelt nogal. Wel bewerkelijk om dit zo te doen, maar vergeet niet dat je nu een persoonlijke wijziging hebt aangebracht. Belangrijk is om hiervan een proefversie te maken, om te zien of het mooi geborduurd wordt.


5 – In les 29 van 13 augustus jl. heb ik jullie laten zien wat er allemaal gewijzigd en vernieuwd is bij de update van V8 (Nog lang niet iedereen heeft deze update ontvangen, omdat de server bij BERNINA maar af en toe open is gezet om updates door te laten – dit zal half/eind oktober volledig moeten zijn. Men wilde de eerste bugs er nog uithalen voordat iedereen de update krijgt, maar geduld aub: hij komt er aan). Oa. over de sprongsteken die zichtbaar zijn zodra ze groter zijn dan een bepaalde afmeting. Dat werd via de BERNINA update reference gegevens getoond door het woord/font Kindergarten te laten zien, waar je de sprongsteken tussen de letters kon zien zitten. Bij mij was dat niet zo. Ik heb daarover met BERNINA gemaild, maar het bleef bij mij ‘onzichtbaar’.

sprongstekenzichtbaar
Tot ik een borduurmotief op mijn werkblad had staan, en tot mijn verbazing de sprongsteken ineens wél zichtbaar waren. .. het werkt dus wel, . Geen onmisbare functie, maar toch wel handig als je dit vantevoren wilt weten.

Alle sprongsteken langer dan 2 mm overigens, zijn NIET zichtbaar als steek op het scherm omdat ze standaard door de machine afgeknipt worden. Als de sprongsteken korter zijn dan 2 mm, dan zijn ze zichtbaar en de borduurmachine zal ze NIET (standaard) afknippen. Eigenlijk is het zo dat dit alleen geldt als je ‘Altijd afknippen = Always trim’ UITGESCHAKELD hebt staan. Als de de optie echter activeert, zullen de sprongsteken altijd afgeknipt worden en niet zichtbaar zijn op je scherm.

Bedenk ook dat de objecten op een bepaalde volgorde geborduurd worden, en de ‘sprong’ van het einde van het ene object ten opzichte van het begin van het andere object niet altijd kort is: het begin van het borduren van een nieuw object is niet altijd DIRECT naast het einde van een vorig object, wat je misschien logisch zou vinden. Al worden letters of objecten/figuren direct naast elkaar geborduurd, kan het zijn dat het einde van een object ergens midden op dat object ligt, en het begin van het volgende object helemaal aan de andere kant, waardoor de afstand meer dan 2 mm is. Dit kun je goed bekijken door de ‘Steek-speler’ langzaam af te spelen en heel goed op te letten waar een kleur/object eindigt en waar de volgende begint.

Je kunt de sprongsteken altijd bekijken bij je ‘Overzichtscherm’: daar zie je ‘draden’ lopen van eindpunt/eventueel afknippunt object naar startpunt nieuw object.


6 – Vraag van een gebruikster: ‘Wat is het verschil tussen Cutwork en Stumpwork? ‘

cutwork
Cutwork is de optie om figuren uit stof/vilt enz. te snijden via de Cutwork Tool, dit om ze te gaan appliqueren of op een andere versiermanier te gebruiken. Je kunt hiervoor (borduur)vilt gebruiken, of meerdere lagen stof (maximaal 15 lagen). Deze optie is in V8 aanwezig (maar je moet dus wel de Tool hebben).

stumpworkbernina
Stumpwork (een vorm van Cutwork) is 3D borduurwerk, waarbij je bv. blaadjes van een bloem eerst borduurt als basis, dan met ijzer/zilverdraad daaroverheen borduurt dat langs de randen gezet wordt, uitgeknipt en apart weer bij bv. een bloemhartje gezet wordt – blaadjes zitten dus bij het genoemde bloemetje alleen bij het hartje vast. Je kunt dat ook met bv. vlinders of bijtjes doen. Ook deze optie is in V8 aanwezig, maar je hebt de Cutwork Tool nodig.


7 – vraag van diverse gebruik(st)ers: kun je een .dst bestand ook in BERNINA V8 invoeren en wat is dit voor een extensie?

borduurmachinezoveelkops
Een .DST -bestand is een Tajima borduurgegevens bestand, van oorsprong gemaakt voor de professionele borduurmachines, bv. 6-kops, 9-kops enz
. Deze machines kun je per stuk, maar ook in serie van 4, 6 of meer naast elkaar zetten, als je een bedrijf hebt die bv. T-shirts, handdoeken, relatiegeschenken enz. in opdracht maakt, en dan in grote oplage voor bedrijven, (sport)verenigingen enz. Als je in V8 bij ‘Bestand'(menu boven), klik op ‘Machinebestand exporteren’ klikt bij V8, zie je onderaan een lijst bij ‘opslaan als’ staan van alle extensies die je naar een machine kunt schrijven. Helemaal onderaan staat ook Tajima – .dst.

Gelukkig kan zo’n bestand ook gebruikt worden voor de ‘gewone’ thuis/borduurmachine, dankzij de BERNINA Borduursoftware DesignerPlus 8.

Een DST bestandsextensie is een beeld gemaakt door software die JPG , GIF of TIFs digitaliseert naar een formaat dat leesbaar is door borduurmachines. Als je een borduurmotief op een T-shirt wil borduren, moet het beeld van dat motief eerst worden omgezet in een DST . De DST bevat alle gegevens van de steek, kleur en draad, wat de machine nodig heeft om de afbeelding te borduren. Als je de afbeelding wilt zien, moet je beschikken over de software die dit soort extensies kan lezen, en de BERNINA V8 software is daar één van, oa. door CorelDraw.

Bernina zet borduurextensies oa. om naar .exp voor de BERNINA Borduurmachine, maar kan ook naar andere extensies overzetten, voor andere merken. Bovendien kan de software V8 alle andere extensies ook ‘lezen’, dus ook .dst. Mocht je een borduurmotief kopen/downloaden, en zie je geen extensie voor jouw machine staan, maar wel een .dst, dan weet je dat je dit in V8 kunt openen, en naar je kaart/USBstick overzetten tot een .exp bestand.

Open V8. Zet zo’n .dst bestand op je harde schrijf (bewaren), en dubbelklik daarop – waarna het door V8 geopend wordt, of je nog op ‘ok’ moet klikken als gevraagd wordt met welk programma je dit bestand wilt openen. Daarna kun je het nog bewerken of overzetten op kaart/USBstick.


8 – Ik heb geprobeerd om een .jef bestand te openen in V8. Waarom lukt dit niet?

Een .jef bestand is ontwikkeld voor de Janome borduurmachine en -software. Als je in V8 bij ‘Bestand’ (menu boven), klik op ‘Machinebestand exporteren’, zie je onderaan een lijst bij ‘opslaan als’ staan van alle extensies die je naar een machine kunt schrijven. Dat betekent dat BERNINA V8 deze extensies ondersteund en kan lezen. Daar staat geen .jef bij, omdat dit niet door de software gelezen kan worden.

extensiesv8
Wel ondersteunt BERNINA V8 bestanden van oa. Janome, maar dan zijn het .sew bestanden. Het beste kun je –  daar waar je je .jef bestand vandaan hebt –  informeren om het te laten omzetten naar .exp of .sew bestand. Dat is makkelijk in V8 te openen.


9 – Vervelend als ik een kant-en-klaar borduurmotief gekocht/gedownload heb, en hij is niet helemaal naar mijn zin. Laatst had ik er een waar ik wat aan wilde veranderen, of aan toe voegen. Kan dat?

Je kunt ALLE borduurmotieven die je zelf maakt, aanschaft/download ed. openen in de BERNINA Borduursoftware V8. Dat betekent dat je ze ook kunt bewerken. In deze software kun je praktisch alle borduurextensies openen (zie bij vraag/antwoord 7 hierboven), dus ook bewerken.

SAM_7330
Kijk maar bij les 38: daar heb ik Crazy Halloween blokken aangeschaft/gedownload, en daarna – omdat ik er een paar op een andere manier wilde gebruiken – delen van de één overgezet naar de ander, delen verwijderd en andere weer gespiegeld. Ik heb bv. het skelet van het ene blok gespiegeld en verkleind, geplaatst op een ander blok.

Je moet je er wel van bewust zijn dat dit alleen voor eigen gebruik zou mogen, en NIET als je commerciëel gaat werken. Je mag dus niet zomaar een logo of een bepaald motief van een firma omzetten naar je eigen logo of motief, als je die gaat verkopen (als bestand), of als je er werkstukken van gaat maken die je in opdracht/voor een bepaald bedrag gaat maken. Wil je dit toch doen, vraag dan eerst toestemming aan de oorspronkelijke ontwerp(st)er om problemen te voorkomen.


Hopelijk geeft bovenstaande weer wat duidelijkheid aan V8. Blijf aub je vragen doorgeven, dan kunnen we allemaal blijven ‘ontwikkelen’. Je kunt dit via de FaceBook groep doen, maar ook door commentaar onder dit bericht achter te laten: we leren er allemaal van.

De volgende les weer een ander onderwerp, kijk je dan weer mee?

Borduurgroeten

Sylvia Kaptein
Sylvia’s Art Quilts Studio


*Mede dank aan Franziska van BERNINA: alles wat gevraagd wordt door gebruik(st)ers, wat niet in de V8 software voorkomt, wordt doorgegeven aan BERNINA, zodat zij dit idee/deze wens mee kunnen nemen in hun ontwikkeling voor een upgrade. Er wordt naar je geluisterd: blijf dus doorgeven waar je naar op zoek bent, zodat je dit wellicht bij een volgende versie kunt gebruiken.

 

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam