Creatieve berichten over naaien

Accessoire van de maand Februari

Hallo Allemaal,

Hopelijk zijn jullie het nieuwe jaar ook goed begonnen en zijn er al diverse creatieve projecten onder de naaimachine vandaan gerold.
Ik heb als goede voornemen om een groot gedeelte van mijn voorraad aan stoffen te verwerken en inmiddels heb ik al een drietal stofjes gebruikt.
En hopelijk lukt het mij om ook de rest van het jaar regelmatig creatief bezig te zijn.

Deze maand hebben we weer een leuk accessoire van de maand voor nog meer creatieve projecten namelijk Cordonnetvoet #11. Dit voetje werd oorspronkelijk ontworpen voor een specifieke situatie. BERNINA werkte samen met Mettler garens en dit voetje werd speciaal ontwikkeld voor een speciaal koord achtig garen van Mettler dat wordt gebruikt voor doorstikken (Maar je kunt natuurlijk ook andere merken gebruiken). Voet # 11 is speciaal ontworpen met twee diepe groeve in de zool van de voet zodat dikker draad goed kan worden verwerkt. Ondanks dat deze voet speciaal werd ontwikkeld voor het doorstikken van stoffen kun je hem ook goed gebruiken voor andere creatieve doeleinde.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden waarvoor je voet #11 kunt gebruiken.

Topstitching/ Doorstikken.

Het doorstikken van kledingstukken geeft een professioneels resultaat. Doordat er een dikker draad wordt gebruikt komt de steek nog beter tot zijn recht.
Wanneer je dikker garen gebruikt heb je een speciale naald nodig voor topstichting. Deze naald heeft een grote opening en deze opening zit hoger op de naald zodat de steek beter gevormd kan worden. Het dikke garen wordt gebruikt als bovendraad en als onderdraad wordt gewoon naaigaren gebruikt.
Eventueel kun je de steeklengte iets groter zetten.

Het meenaaien van ijzerdraad

Doordat voetje #11 aan de onderkant een diepe groef heeft in dit voetje ideaal om dun ijzerdraad mee te naaien. Voor het onder en boven draai wordt gewone garen gebruikt.
Leg het ijzerdraad onder het voetje in de groef en selecteer bijvoorbeeld een zigzag steek. Naai nu over het ijzerdraad zodat deze wordt mee vast genaaid. Je kunt deze techniek gebruiken voor diverse creatieve projecten bijvoorbeeld een haarband of bloemen.

Sashiko

Deze techniek wordt soms ook Japans quilten genoemd en zie je bijvoorbeeld ook terug in kledingstukken maar ook in woondecoratie.

Sashiko designs worden traditioneel genaaid met wit garen op donkerblauw indigo stof waarbij geometrische vormen worden gebruikt.

Veel van deze ontwerpen zijn gebaseerd op een grit patroon. Je kunt eenvoudig je eigen ontwerp creëren met ruitjespapier.
Ook als je zoekt op internet vind je veel verschillende inspiratiebronnen.

In combinatie met een dikker garen komen deze ontwerpen helemaal tot hun recht.

Voetje #11 is een creatief voetje waarmee je werk er nog professioneler uitziet,

Een creatieve groet,

Monique

 

Bonjour tout le monde,

J’espère que vous avez bien commencé la nouvelle année et que plusieurs projets créatifs sont déjà mis en œuvre sous la machine à coudre.
J’ai la bonne résolution de traiter une grande partie de mon stock de tissus et j’ai déjà utilisé trois tissus.
Et j’espère que je parviendrai à faire preuve de créativité régulièrement tout au long de l’année.

Ce mois-ci, nous avons un autre bel accessoire du mois pour des projets encore plus créatifs, à savoir le pied Cordonnet n° 11. Ce pied a été conçu à l’origine pour une situation bien spécifique. BERNINA travaille avec les fils Mettler et ce pied a été spécialement développé pour un cordonnet spécial, comme le fil Mettler, utilisé pour la surpiqûre (mais vous pouvez également utiliser d’autres marques). Le pied n ° 11 est spécialement conçu avec deux rainures profondes dans la semelle du pied afin que le fil le plus épais puisse être traité correctement. Bien que ce pied ait été spécialement développé pour la couture de tissus, vous pouvez également l’utiliser à d’autres fins créatives.

Voici quelques exemples pour lesquels vous pouvez utiliser le pied n° 11.

Topstichting/ Surpiqûre.

La surpiqûre des vêtements donne un résultat professionnel. Parce qu’un fil plus épais est utilisé, le point est encore mieux.
Lorsque vous utilisez un fil plus épais, vous avez besoin d’une aiguille spéciale pour le topstichting. Cette aiguille a une grande ouverture et cette ouverture est plus haute sur l’aiguille afin que le point puisse être mieux formé. Le fil épais est utilisé comme fil supérieur et le fil à coudre est simplement utilisé comme fil de canette. Vous pouvez éventuellement augmenter légèrement la longueur du point.

La couture avec un fil de fer

Parce que le pied n ° 11 a une rainure profonde dans la semelle du pied, il est idéal pour coudre un fil de fer fin. Le fil normal est utilisé pour l’enfilage inférieur et supérieur.
Placez le fil de fer sous le pied dans la rainure et sélectionnez, par exemple, un point zigzag. Maintenant, cousez sur le fil de fer afin qu’ils soient cousus ensemble. Vous pouvez utiliser cette technique pour divers projets créatifs, par exemple un bandeau pour cheveux ou des fleurs.

Sashiko

On appelle parfois cette technique le quilting japonais et on peut aussi le voir dans les vêtements, mais aussi dans la décoration intérieure.

Les motifs Sashiko sont traditionnellement cousus avec du fil blanc sur du tissu indigo bleu foncé et des formes géométriques.

Beaucoup de ces conceptions sont basées sur un motif de grille. Vous pouvez facilement créer votre propre motif avec du papier quadrillé.
Vous pouvez également trouver de nombreuses sources d’inspiration lorsque vous effectuez une recherche sur Internet.

En combinaison avec un fil plus épais, ces motifs prennent tout leur sens.

Le pied n° 11 est un pied créatif qui donne à votre travail une apparence encore plus professionnelle.

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam