Creatieve berichten over naaien

Accessoire van de Maand maart: rimpelvoet #16

Hallo allemaal / Bonjour à tous (vous trouverez le texte français au bas de cet article) 

Ook deze maand hebben we weer een leuke Accessoire van de Maand namelijk rimpelvoet #16.

Rimpelvoet #16 is beschikbaar in twee versies, de originele voet is ontworpen voor de BERNINA machines met een steekbreedte van 5,5 mm. De tweede versie heeft een bredere zool en is ontworpen voor de 9 mm machines.  De opening voor de naald is bij beide voetjes even groot omdat je voor dit voetje geen brede steek nodig hebt.

De rimpels die gemaakt worden met dit voetje kun je niet aanpassen daarom is het verstandig om van te voren een proefje te maken, zodat je kunt berekenen hoeveel stof je nodig hebt.
Ik ben zelf gek op het maken van rimpelrokjes. En met voetje #16 wordt dit nog eenvoudiger.

Rimpelen van enkele stof.

Plaats de stof die gerimpeld moet worden onder het voetje. Naai een rij met steken en laat de rand van de stof gelijk lopen met de rand van het voetje. Het voetje zorgt ervoor dat de stof meteen wordt ingerimpeld.

Rimpelen van een dubbele stof

Je kunt met dit voetje ook meerdere lagen stof tegelijk rimpelen. Hiervoor leg je de beide lagen stof onder het rimpelvoetje en naai een rij steken. Het rimpelvoetje zorgt ervoor dat de stof wordt gerimpeld, zo eenvoudig is het 🙂
En het handige is dat je er ook voor kunt kiezen om de bovenste laag niet te rimpelen. Het voetje heeft namelijk een speciale opening, je plaatst dan de stof die niet gerimpeld moet worden in de opening en de stof die gerimpeld moet worden onder het voetje. Naai een rij met steken en het voetje zorgt ervoor dat de onderste laag wordt gerimpeld en wordt vastgenaaid aan de bovenste laag.

Benieuwd naar dit leuke voetje? Bekijk dan onderstaand filmpje

Wat wordt jouw volgende project?

 

Bonjour à tous,

Ce mois-ci, nous avons un bel accessoire du mois à savoir le pied pour fronce n° 16.

Le pied pour fronce n° 16 est disponible en deux versions, la base d’origine est conçue pour les machines BERNINA avec une largeur de point de 5,5 mm. La deuxième version a une semelle plus large et est conçue pour les machines avec une largeur de 9 mm. L’ouverture pour l’aiguille est la même avec les deux pieds, car vous n’avez pas besoin d’un point zigzag pour ce pied.

Les fronces faites avec ce pied ne peuvent pas être ajustées, il est donc sage de les tester à l’avance afin de pouvoir calculer la quantité de tissu dont vous avez besoin. J’aime faire des jupes avec des fronces. Et avec le pied n° 16, cela devient encore plus facile.

Fronces sur un tissu simple.

Placez le tissu à froncer sous le pied. Cousez une rangée de points et laissez le bord du tissu correspondre au bord du pied. Le pied garantit que le tissu soit immédiatement froncé.

Froncer un tissu double

Avec ce pied, vous pouvez également froncer plusieurs couches de tissu en même temps. Pour ce faire, placer les deux couches de tissu sous le pied pour fronce et coudre une rangée de points. Le pied pour fronce garantit que le tissu soit froncé, c’est aussi simple que cela 🙂 Et la chose utile est que vous pouvez également choisir de ne pas froncer la couche supérieure. Le pied à une ouverture spéciale, vous placez le tissu qui ne doit pas être froncé dans l’ouverture et le tissu qui doit être froncé sous le pied. Coudre une rangée de points et le pied garantit que la couche inférieure soit froncée et cousue à la couche supérieure.

Curieux de ce beau petit pied ? Alors, regardez la vidéo ci-dessous

Quel sera votre prochain projet ?

 

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam