Gegevensbescherming

1. Uw veiligheid staat voorop

Het is vanzelfsprekend dat BERNINA de privacy van de gebruikers van de website respecteert. De bepalingen voor gegevensbescherming vormen samen met de gebruiksvoorwaarden de basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens. In de volgende alinea’s krijgt u informatie over welk soort gebruikersgegevens door BERNINA verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt worden. BERNINA leeft de geldende wetten voor gegevensbescherming altijd na en verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen het kader waarvoor de gegevens verkregen zijn. De verantwoording voor de gegevensverwerking ligt bij BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland (info@bernina.com).
De gebruiksvoorwaarden van de website en de bepalingen voor de gegevensbescherming worden van tijd tot tijd aangepast, aangevuld of gewijzigd. Bij elke nieuwe aanroep of bezoek van de website geldt de betreffende actuele, oproepbare versie. Bezoek deze pagina elke keer als u de website bezoekt, om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien.
Door het gebruik van deze website neemt u voor kennisgeving aan dat uw persoonsgebonden gegevens gebruikt worden volgens de hier aangegeven richtlijnen voor gegevensbescherming en stemt u daarmee in. Mocht u het niet eens zijn met deze bepalingen, dan moet u BERNINA geen persoonlijke gegevens ter beschikking stellen.

2. Soort verzamelde gegevens

Bij het bezoeken van de BERNINA-website vindt geen automatische verzameling van persoonlijke gegevens van de gebruiker plaats, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden door de gebruiker vrijwillig aan BERNINA doorgegeven, als deze formulieren op deze website invult, of op een andere manier via onze website contact met ons opneemt. De gegevensverwerking en -evaluatie is ook van betrekking op gegevens die u ons ter beschikking stelt als u zich op een van onze dienstverleningen abonneert of verdere dienstverleningen wenst. Bovendien bewaren we mogelijkerwijze registratie van de correspondentie als u contact met ons opneemt.
BERNINA tracht voortdurend de website nog interessanter te maken voor individuele gebruikers. Hiervoor worden er bij bezoek aan de website statistische bezoekersgegevens verzameld, om te achterhalen welke delen van het webaanbod door welke gebruikers voornamelijk bezocht worden. Hierbij kunnen bijv. gegevens van de door de gebruikers gebruikte browsers, besturingssystemen, weblogs en andere verbindingsgegevens verzameld worden, onafhankelijk van het feit of de registratie voor ons of voor anderen bedoeld is. In dit kader is het mogelijk vereist zogenaamde cookies te gebruiken.

3. Gebruik van cookies

Zoals vele andere website, gebruikt ook BERNINA cookies. Cookies zijn kleine softwaregegevens die door uw browser (bijv. Internet Explorer, Mozilla of Firefox) op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Deze cookies zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste cookies die door BERNINA worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie van uw vaste schijf gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en maken het BERNINA mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Cookies vergemakkelijken uw gebruik van de BERNINA-website en maken de BERNINA-website aantrekkelijker en makkelijker in gebruik. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om u bij naam te verwelkomen, maken het makkelijk formulieren met uw gegevens in te vullen en bewaren uw taalkeuze of welke producten u in uw winkelmandje hebt.

Op geen enkele wijze wordt er spionage-tekst geïnstalleerd of gebruikt om op uw computer opgeslagen gegevens en informatie te verkrijgen.
De cookies vergemakkelijken uw bezoek aan de BERNINA-website en bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen, dat deze geen cookies accepteert en opslaat. Raadpleeg hiervoor a.u.b. uw handleiding, of de helpfunctie van uw browser.

Als u geen cookies wilt gebruiken, is het mogelijk dat u niet volledig van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken.

4. Gegevensgebruik

De geanonimiseerde gegevens die worden bewaard als u onze website via cookies gebruikt, kunnen voor analysedoeleinden en voor het optimaliseren van de website in combinatie met producten van derden worden gebruikt. Hierdoor kunnen derden zelf – in beperkte mate – persoonlijke gegevens over BERNINA-gebruikers verzamelen, indien zij deze gebruikers bijvoorbeeld door gebruik van hun eigen cookies of aanmeldgegevens kunnen herkennen.

4.1 Google Analytics en cookies van derden

De BERNINA-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google Inc wordt geleverd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en ervoor zorgen dat uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in de VS, en daar opgeslagen. Uw IP-adres, dat door uw browser en Google Analytics op deze wijze wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere bij Google bekende data. BERNINA heeft op deze website ook de “anonymizeIP”-configuratie voor Google Analytics geactiveerd. Deze zorgt ervoor dat de IP-adressen in ingekorte vorm worden verwerkt en voorkomt zo dat specifieke gebruikers geïndentificeerd kunnen worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Google server in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie uit naam van BERNINA gebruiken om uw gebruik van de website voor BERNINA te analyseren, om rapportages over de activiteit op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met de website en internetgebruik te leveren (met name functies voor beeldschermreclame, zoals remarketing, rapportages over impressies in het Google Display Network, integratie van de DoubleClick Campaign manager en demografische en interesserapportages door middel van Google Analytics). U kunt Google Analytics voor beeldschermreclame deactiveren en de advertenties in het Google Display Network aanpassen, door de instellingen te openen: https://www.google.nl/settings/ads.

Onder bepaalde omstandigheden analyseert Google eventueel ook uw gebruikersgedrag op diverse eindapparaten (op de PC, de smartphone, de tablet etc.) en evalueert dit voor BERNINA met behulp van zogenaamde cross-device functies. Hiervoor kan Google informatie afkomstig van de betreffende eindapparaten koppelen, met de bedoeling gepersonaliseerde advertenties voor u te genereren met behulp van andere dergelijke data en data afkomstig van uw Google-account, althans indien u een Google-account heeft en uw voorkeuren zo staan ingesteld dat u Google toestaat om de geschiedenis van uw browser te koppelen aan uw Google-account en informatie van de Google-account te gebuiken om de advertenties die u ontvangt, te personaliseren.

U kunt voorkomen dat er cookies van Google Analytics op uw computer worden opgeslagen door de bijbehorende instellingen van uw browser te kiezen. Dit kan echter betekenen dat sommige delen van de website niet helemaal zo werken als ze bedoeld zijn. U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde data over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt, door de plugin voor uw browser te downloaden, die via de volgende link te vinden is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief voor de plugin voor de browser op uw PC, of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een “opt-out cookie” in te stellen waarmee het verzamelen van gegevens met Google Analytics over deze website in de toekomst wordt voorkomen (deze “opt-out cookie” werkt alleen in deze browser en voor dit domein; als u uw cookies in deze browser verwijdert, zult u nog eens op deze link moeten klikken): Klik hier om uw “opt-out cookie” in te stellen.

4.2 Google AdWords-conversietracking

Voor deze website wordt tevens Google AdWords-conversietracking gebruikt (een webanalysedienst van Google Inc.) voor het verbeteren van de website en de adverteeractiviteiten. De cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie klikt, die door Google wordt beheerd. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet voor persoonlijke gegevens gebruikt. Als u binnen deze 30 dagen bepaalde pagina’s van onze website bezoekt, wordt zowel door ons als door Google in de VS herkend dat u op de advertentie hebt geklikt en op deze website terecht kwam. Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. Hierdoor kunnen de cookies niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We komen dan te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn gebracht. We ontvangen echter geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
Als u niet aan het tracken wilt deelnemen, kunt u eenvoudigweg het Google-conversietrackingcookie uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Verdere instellingsopties vindt u op de webpagina over het uitschakelen van Google ads op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

4.3 Gebruik van A/B-tests door Visual Website Optimizer

Door de BERNINA-website wordt minder frequent gebruik gemaakt van de Visual Website Optimizer-webanalysedienst van Wingify Software Private Limited, die voor A/B- en multiversietests wordt gebruikt. Door deze dienst worden cookies gebruikt voor het identificeren van de browsers van gebruikers en voor het analyseren van het gebruik van deze website. Door de cookies die door Visual Website Optimizer worden geplaatst, worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
Meer informatie over hoe uw gegevens door Visual Website Optimizer worden verwerkt, vindt u op https://vwo.com/privacy-policy/. U kunt de Visual Website Optimizer-tracking op elk moment uitschakelen door de aanwijzingen op te volgen op https://vwo.com/opt-out/.

4.4 Gegevens die naar BERNINA worden verzonden

De anonieme gegevens die bij bezoek aan onze website door middel van cookies opgeslagen worden, kunnen gebruikt worden voor analyse en voor de optimalisering van de website, bijvoorbeeld d.m.v. Google Analytics van Google Inc.
Gegevens die u als gebruiker van de website aan BERNINA overdraagt, worden door BERNINA en de aan BERNINA verbonden ondernemingen gebruikt voor de verbetering van de BERNINA-website, evenals voor de individuele begeleiding van de gebruiker. Dit behelst bijvoorbeeld ook het verzenden van informatie, aanbiedingen of kennisgeving van het BERNINA-productaanbod of – dienstverleningen aan de gebruiker.

4.5 Serverlocatie

De verkregen persoonlijke gegevens worden conform de van kracht zijnde bepalingen voor gegevensbescherming naar Duitsland (standplaats van de server) overgebracht en opgeslagen. De gegevens worden in Zwitserland overeenkomstig de Zwitserse persoonsgegevensbepalingen verwerkt. Deze kunnen echter ook door personeel buiten Zwitserland, dat voor ons of een van onze leveranciers werkzaam is, worden verwerkt. U stemt door het beschikbaarstellen van uw persoonlijke gegevens ermee in dat uw gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming overgebracht, opgeslagen en verwerkt worden.

5. Inhoud uit sociale media

BERNINA kan op deze website plug-ins van sociale media gebruiken (Facebook, Google+ en Twitter). Deze platforms hebben hun eigen privacybeleid, waar BERNINA geen invloed op heeft.
Facebook
Twitter
Google+
Als u op de website van een aanbieder van een sociaal medium bent aangemeld terwijl u onze website bezoekt, kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder dit bezoek aan uw netwerkaccount koppelt. Als u de plugin-functies gebruikt (zoals het klikken op de “Like”-knop of het plaatsen van een opmerking), wordt deze informatie vanuit uw browser direct naar het betreffende sociale netwerk verzonden, en daar mogelijk opgeslagen. Het doel en de mate van het verzamelen, verder verwerken en gebruik van de gegevens door de netwerken vindt u in het privacybeleid van Facebook, Twitter en Google.
Als de gebruiker niet wil dat deze plug-ins worden geladen, wordt geadviseerd zich bij het betreffende sociale medium af te melden. Daarnaast kunnen verschillende browsers worden ingesteld of bijgewerkt met add-ons (zoals Facebook blocker), zodat plug-ins van sociale media niet worden geladen.

6. Overdracht van uw gegevens

BERNINA en zijn dochter- en branche-ondernemingen in de ondernemingsgroep gebruiken uw persoonlijke gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming en spelen uw gegevens niet door aan derden.
Behalve in het geval dat u toegestemd heeft met het doorgeven van gegevens aan ondernemingen die niet aan BERNINA verbonden zijn of als BERNINA hiertoe wettelijk, van overheidswege of door een gerechtshof verplicht is. Bovendien in die gevallen dat BERNINA zich door andere dienstverlenende bedrijven laat ondersteunen bij de gegevensverwerking, het beheer van de website of op een andere wijze, zoals bij het leveren van de door u bestelde producten en dienstverlening. Deze derden zijn verplicht dezelfde mate van veiligheid en gegevensbescherming toe te passen als BERNINA.

7. Kinderen als gebruikers van de website

Een tip voor kinderen en hun ouders: steeds meer kinderen maken gebruik van internet. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen geen gegevens met betrekking tot henzelf of hun ouders naar BERNINA verzenden. Mocht er alsnog een overdracht van persoonlijke gegevens door kinderen naar BERNINA plaatsvinden, dan verzoeken we de ouders contact op te nemen met BERNINA zodat deze gegevens verwijderd worden. De verwijdering van de gegevens vindt vervolgens onmiddellijk plaats.

8. Gegevensveiligheid

De overdracht van gegevens via internet is helaas niet helemaal veilig. BERNINA werkt alleen samen met dienstverleners en internetaanbieders die geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in acht nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. BERNINA kan echter geen garantie geven voor de veiligheid van de door u als gebruiker overgedragen gegevens. Elke gegevensoverdracht verloopt daarom op eigen risico.

9. Uw informatie- en herroepingsrechten

Vanzelfsprekend bent u vrij om BERNINA te allen tijde, bijvoorbeeld in een e-mail, mee te delen dat uw gegevens in de toekomst niet voor contactopname met u gebruikt mogen worden. Ook deelname aan de bijzondere diensten van de BERNINA website, zoals de newsletter, kunt u te allen tijde opzeggen.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om informatie over de verwerking van de gegevens op te vragen of een kopie van uw persoonlijke gegevens, die via onze website over u verkregen zijn, aan te vragen. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland of info@bernina.com.

10. Slotbepalingen

Mochten enkele bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.
De bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht zijn bepaald in de gebruiksvoorwaarden.