Creatieve berichten over naaien

Accessoire van de Maand april: zoomvoet voor zigzag #66

Deze maand in het blog bericht geschreven door onze nieuwe, enthousiaste medewerker Diane 🙂

Hallo allemaal,

Met het juiste naaivoetje gaat het naaien  van zomen veel makkelijker en krijg je een perfect en mooi resultaat. Omdat wij bij BERNINA regelmatig vragen krijgen over het gebruik van naaivoetjes en hoe deze het best gebruikt kunnen worden, hebben we besloten om deze keer uitleg te geven over de: Zoomvoet voor zigzagsteek 6mm #66. En dit Accessoire van de Maand kun je in april met aan aantrekkelijk voordeel bij je BERNINA dealer kopen, alle informatie vind je hier.

Voetje #66 in het kort: versierde zomen, snel genaaid

  • Mooie afgewerkte  zomen maken met een zigzag- of siersteek.
  • Door deze voet te gebruiken bespaart u veel werk en tijd.
  • Ideaal voor zomen met een breedte van 6 mm.
  • Geschikt voor BERNINA machines met een steekbreedte van  5,5 mm en 9 mm.

De zoomvoet voor zigzagsteek 6 mm #66 werkt volgens een gelijksoortig principe als de speciaal voor de stiksteek ontwikkelde naaivoeten en is ook ideaal voor middelzware stoffen. Met een steekbreedte van 6 mm is deze naaivoet van BERNINA bij uitstek geschikt voor naaiprojecten met middelzware stoffen.

Voorbereiding

Stofkeuze

Nog voor je kunt beginnen met naaien moet je natuurlijk stof in huis halen. Hiervoor kun je terecht bij diverse BERNINA dealers, op de markt of in een speciale stoffenwinkel. Bepaalde stoffen zijn geschikt of minder geschikt voor bepaalde projecten en het is afhankelijk wat je er allemaal mee wilt doen. Sommige stoffen zijn stug, andere soepel, soms doorzichtig en soms juist totaal niet. Belangrijk is om te letten op de vezels die gebruikt zijn voor de stof (van welk materiaal zijn de draden gemaakt) en hoe de stof is geweven. Het mooiste resultaat bij het maken van versierde zomen zijn toch de stoffen met wat meer body. En houd er rekening mee dat als je begint met naaien de verkeerde kant van de stof boven ligt.

Machine instellingen

Selecteer zo nodig op je naaimachine het juiste voetje, in dit geval nummer #66. Vervolgens stel je de machine in op een rechte steek. Deze rechte steek wordt alleen tijdens het opstarten gebruikt. Hierna kun je de machine instellen op bijvoorbeeld een zigzagsteek of decoratieve steek, dit is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Beginnen met de zoom

Begin met een exact geknipte of gesneden stofrand (een rolmes werkt bijzonder goed). Als je bochten naait, begin dan ongeveer 5 mm van de rand. Zorg ervoor, dat als je de stof onder het naaivoetje plaatst, je het lapje iets naar achter trekt, zodat de draden ook langer worden. Daarna is het soms even prutsen ? om de stof in de voet te manoeuvreren, je kunt hierbij een pincet gebruiken. Ook bij deze zoomvoet wordt de stof van voren in de opening geleid en voor een optimale afwerking dubbel omgeslagen – dit geeft een mooi afgewerkt resultaat. Wel is het van belang dat je op een rustig tempo naait en zo de stof door het gleufje laat glijden. Begin met het maken van een gewone rechte steek (1 of 2 steekjes) van ongeveer 2 / 2,5 mm, maak de draad los, leg de stof weer aan het begin en probeer de stof door het gleufje te geleiden. Houd er wel rekening mee dat je op een rustig tempo naait. Want je zult de stof tot het einde moeten “geleiden”. Bekijk voor een duidelijke werkbeschrijving het filmpje onderaan dit blog bericht.

Dit voetje is bijvoorbeeld een leuke aanvulling op het voetje van vorige maand, rimpelvoet #16. In een handomdraai maak je mooie rimpelrokjes met mooi afgewerkte zomen.

Heel veel plezier met het Accessoire van de Maand!

Creatieve groet,

Diane

 

Ce mois-ci le message dans le blog, est écrit par notre nouvelle employée enthousiaste Diane

Bonjour tout le monde,

Avec le pied presseur approprié, coudre des ourlets est beaucoup plus facile et vous obtenez un résultat parfait et magnifique. Chez BERNINA, nous recevons régulièrement des questions sur l’utilisation des pieds et sur la meilleure manière de les utiliser. Nous avons décidé cette fois-ci d’expliquer le pied suivant : le pied ourlet point zigzag 6mm #66. Et vous pouvez acheter cet accessoire du mois d’avril avec une réduction attrayante chez votre concessionnaire BERNINA, vous y trouverez toutes les informations ici.

Le pied # 66 en bref : ourlets décorés, cousus rapidement

  • Créez de beaux ourlets finis avec un point zigzag ou décoratif.
  • En utilisant ce pied, vous économisez beaucoup de travail et du temps.
  • Idéal pour les ourlets d’une largeur de 6 mm.
  • Convient aux machines BERNINA avec une largeur de point de 5,5 mm et 9 mm

Le pied ourlet pour point zigzag 6 mm n ° 66 fonctionne selon un principe similaire à celui des pieds spécialement conçus pour le point noué et est également idéal pour les tissus mi-épais. Avec une largeur de point de 6 mm, ce pied BERNINA convient parfaitement aux projets de couture avec des tissus d’épaisseur moyenne.

Préparation

Sélection du tissu

Avant de pouvoir commencer à coudre, vous devez naturellement vous procurer des tissus à la maison. Pour cela, vous pouvez vous rendre chez divers concessionnaires BERNINA, au marché ou dans un magasin de tissus spécial. Certains tissus conviennent plus ou moins à certains projets et cela dépend de ce que vous voulez en faire. Certains tissus sont raides, d’autres souples, parfois transparents et parfois pas du tout. Il est important de faire attention aux fibres utilisées pour le tissu (à partir de quel matériel sont fabriqués les fils) et à la manière dont le tissu est tissé. Le plus beau résultat lors de la confection d’ourlets décorés concerne les tissus avec un peu plus de corps. Et gardez à l’esprit que lorsque vous commencez à coudre, le côté envers du tissu est au-dessus.

 

Paramètres de la machine

Si nécessaire, sélectionnez le bon pied sur votre machine à coudre, dans ce cas le n° 66. Ensuite, réglez la machine sur un point droit. Ce point droit est utilisé uniquement lors du démarrage. Après cela, vous pouvez configurer la machine par exemple pour un point zigzag ou décoratif, cela dépend de vos préférences personnelles.

Commencez avec l’ourlet

Commencez avec un bord de tissu coupé avec précision (un couteau circulaire fonctionne particulièrement bien). Si vous cousez des courbes, commencez environ 5 mm du bord. Assurez-vous que si vous placez le tissu sous le pied, vous tirez légèrement sur la pièce afin que les fils s’allongent également. Après cela, il est parfois difficile de manœuvrer le tissu dans le pied, vous pouvez utiliser une pince à épiler pour cela. Également avec cet ourlet, le tissu est conduit de l’avant dans l’ouverture et plié en deux pour une finition optimale, ce qui donne un résultat impeccable. Cependant, il est important de coudre lentement et de laisser le tissu glisser à travers la fente. Commencez par faire un point droit normal (1 ou 2 points) d’environ 2 / 2,5 mm, desserrez le fil, replacez le tissu au début et essayez de guider le tissu à travers la fente. Gardez à l’esprit que vous devez coudre lentement. Parce que vous devrez “guider” le tissu jusqu’à la fin. Pour une description claire, visionnez la vidéo au bas de cet article de blog.

Par exemple, ce pied est un ajout intéressant au pied n° 16 du mois dernier. Vous pouvez faire de belles jupes froncées avec des ourlets joliment finis en un tournemain.

Amusez-vous avec l’accessoire du mois !

Salutation créative,

Diane

 

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam