Creatieve berichten over naaien

Doe mee en win: #myfirstBERNINA!

Kunnen jullie je nog aan je eerste eigen BERNINA naaimachine herinneren? Ter ere van de Dag van de Naaimachine op 13 juni willen we graag meer over jullie eerste BERNINA te weten komen. Als je meedoet, en dat betekent een foto én korte story post, neem je deel aan onze verloting. Onder alle deelneemsters/deelnemers verloten we in totaal drie exclusieve en gelimiteerde BERNINA jubileumboxen ter waarde van € 125,- . De box bevat een 24 karaats vergulde BERNINA naaivoet nr. 1 en goudkleurig Mettler naaigaren. Verder onder vind je de deelnamevoorwaarden en instructies.

La traduction française de cette information du blog peut être trouvée sous le texte néerlandais. (Faites défiler vers le bas s.v.p.)

De Franse vertaling van dit blogbericht vind je onder de Nederlandse tekst. (Naar beneden scrollen a.j.b.)

Alle informatie over de verloting vinden jullie hieronder in het blogbericht. We zijn natuurlijk nieuwsgierig naar alle stories en afbeeldingen van jullie eerste BERNINA’s!

Ik wil jullie eerst ook graag een paar «oude» beestjes van mijn collega’s laten zien ?

De eerste BERNINA van Monique

«Mijn moeder kocht zo’n 8 jaar geleden een BERNINA 440 QE en ik mocht deze geweldige machine een tijdje van haar lenen.  Alle nieuwe functies werden door mij uitvoerig uitgeprobeerd;  het maken van knoopsgaten, het werken met de BSR functie, het automatisch afhechten en natuurlijk de kniehevel. Het duurde dan ook niet lang of ik had mijn man overtuigd dat ik ook zo’n mooie machine nodig had. Vol trots nam ik deze machine elke week mee naar naailes .

Toen ik deze machine kocht was ik nog een echte beginner en ik heb wel even getwijfeld of ik wel zo’n dure machine ‘waard’ was, maar ik heb geen seconde spijt gehad van deze keuze. In de loop van de jaren ben ik steeds meer gaan naaien en werden de projecten steeds uitdagender, maar altijd kon ik rekenen op mijn geweldige naaimachine.

In 2016 won ik een nieuwe BERNINA naaimachine en sindsdien naait mijn tweelingzusje met veel plezier op mijn ‘oude’ BERNINA.  Mijn eerste BERNINA is dus nog steeds in de familie en dat zal hij waarschijnlijk nog een hele tijd blijven.

De eerste BERNINA van Jeanine

«Mijn eerste BERNINA was de BERNINA Nova 900. In onze familie hebben BERNINA naaimachines een bijzondere betekenis…

In de jaren zestig had mijn grootvader een ongeluk op zijn werk en het was niet eerst niet duidelijk of hij na zijn genezing zijn beroep als monteur weer zou kunnen oppakken. Mijn grootmoeder was een vrouw van daden, dus ze besloot om wat aan het huishoudgeld bij te dragen. Ze kocht een BERNINA 125 en begon Zwitserse klederdrachtpoppen te naaien en deze te verkopen. Kort voor haar pensioen kocht mijn grootmoeder nog een nieuwe naaimachine – de BERNINA Nova 900.

Toen mijn grootmoeder ouder werd, ging het naaien haar niet meer zo makkelijk af en ze besloot om de naaimachine aan haar kleindochter cadeau te doen – en dat was ik! Ik had mijn eerste eigen BERNINA! Ik was en ben nog steeds bijzonder trots op dit cadeau. Ik heb gelukkig een paar eigenschappen van mijn grootmoeder geërfd, zoals het plezier aan creatief bezig zijn met de naaimachine.

Het toeval wilde dat ik vorig jaar op een rommelmarkt een BERNINA 125 in onberispelijke staat aantrof. Ik was direct enthousiast en heb de machine als herinnering aan mijn inmiddels overleden grootmoeder gekocht. Voor het naaien gebruik ik echter mijn eerste BERNINA Nova 900.

Hier zien jullie mijn twee «schatjes» uitgestald op mijn lievelingsplekje met uitzicht op de winkelstraat van de stad waar ik woon.»

VERLOTING: DAG VAN DE NAAIMACHINE

Zo neem je deel:

Om aan de verloting deel te nehmen, moet je een foto van je eerste BERNINA en een passende story op een van de onderstaande plaatsen posten:

Om foto’s in de Community rubriek te posten, moet je bij de foto-upload de categorie #myfirstBERNINA in het dropdown-menu kiezen:

Op deze wijze is gegarandeerd, dat jullie artikel op de juiste plaats verschijnt en aan de verloting deelneemt.

Vergeet niet om eerst een user account op de blog aan te maken (mocht je dit nog niet hebben). In dit blogbericht kun je nalezen hoe je je op de blog registreert. Let wel op, dat je de foto + beschrijving in het dropdown menu van “Campaign” bij #myfirstBERNINA plaatst.

DUUR

De actie duurt van 1 t/m 12 juni 2018, 24.00u. De verloting vindt via loting plaats op 13 juni 2018. De winnares/winnaar wordt zo spoedig mogelijk daarna op de blog bekendgemaakt.

DEELNAMEVOORWAARDEN:

De instemming met deze voorwaarden is vereist voor de deelname. Met de deelname worden de BERNINA privacyvoorwaarden geaccepteerd.

Aan de verloting nemen alle personen deel, die voor uiterlijk 12 juni 2018, 24.00u in de BERNINA Community rubriek of op Instagram (#myfirstBERNINA) een foto van hun eerste BERNINA en een korte beschrijving hebben gepost.

Deelnemen aan de verloting kunnen alle personen woonachtig in Nederland en Belgie. Medewerkers van BERNINA en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

De trekking van de winnaars/winnaressen (hierna winnaars) vindt plaats op 13 juni 2018. De winnaars worden daarna binnen zeven dagen schriftelijk geïnformeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet-ontvangen of een vertraagde ontvangst van het bericht.

Indien de winnaar om bepaalde redenen niet in staat is of niet bevoegd is om de prijs in ontvangst te nemen, kunnen we niet garanderen, dat een alternatieve prijs of vervanging kan worden aangeboden. De prijs kan niet contant worden uitbetaald en het recht op de prijs kan niet worden overgedragen. Als we op het bericht over de prijs niet binnen zeven dagen antwoord ontvangen, vervalt de prijs. Indien binnen zeven dagen geen reactie wordt ontvangen, wordt per omgaande een nieuwe winnaar getrokken.

Opdat de prijzen naar het juiste adres kunnen worden gestuurd, dient de winnaar ervoor te zorgen, dat hij de adresgegevens correct doorgeeft. Bovendien gaat de winnaar van de prijs ermee accoord, dat zijn adresgegevens voor de verdere bewerking van de prijs aan de BERNINA dealer in de buurt van de woonplaats en/of samenwerkingspartner worden doorgestuurd. Indien foutieve adresgegevens worden doorgegeven of indien gegevens ontbreken en de prijs niet kan worden overhandigd zal per omgaande een nieuwe winnaar worden getrokken.

We behouden ons het recht voor, de verloting te allen tijde te onderbreken, te beëindigen of het reglement te wijzigen. De weg van rechte is uitgesloten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Vous souvenez-vous de votre première machine à coudre BERNINA ? En l’honneur de la Journée de la machine à coudre le 13 juin, nous aimerions en savoir plus sur votre première BERNINA. Si vous participez, et cela signifie une photo et une histoire courte, vous participez à notre tombola. Parmi tous les participants, nous avons en loterie un total de trois boîtes de jubilés BERNINA exclusives et limitées, d’une valeur de 125 €. La boîte contient un pied BERNINA plaqué or 24 carats n° 1 et une bobine de fil à coudre doré de Mettler.

Toutes les informations sur la tombola peuvent être trouvées ci-dessous dans le blog. Nous sommes évidemment curieux de connaître toutes les histoires et les photos de vos premières BERNINA !

Je voudrai aussi vous montrer ici quelques “vieilles” petites bêtes de mes collègues ?

La première machine de Monique

“Il y a environ 8 ans, ma maman a acheté une BERNINA 440Q et elle m’a autorisée de lui emprunter cette superbe machine pendant un certain temps. J’ai testé toutes les nouvelles fonctions de manière approfondie ; réaliser des boutonnières, travailler avec la fonction du BSR, l’arrêt automatique et bien sûr la genouillère. Il n’a pas fallu longtemps avant que je ne convainque mon mari que j’avais aussi besoin d’une aussi belle machine.  Chaque semaine, j’ai fièrement pris cette machine pour les cours de couture.

Quand j’ai acheté cette machine, j’étais une vraie débutante et j’ai douté d’être “digne” d’une machine aussi coûteuse, mais je ne regrette pas une seconde de ce choix. Au fil des années, j’ai commencé à coudre de plus en plus et les projets sont devenus de plus en plus difficiles, mais j’ai toujours pu compter sur ma superbe machine à coudre.

En 2016, j’ai gagné une nouvelle machine à coudre BERNINA et, depuis lors, ma sœur jumelle a cousu avec plaisir ma « vieille » BERNINA.  Ma première BERNINA est encore dans la famille et elle restera probablement encore longtemps.”

La première machine de Jeanine

“Ma première BERNINA était la BERNINA Nova 900. Dans notre famille, les machines à coudre BERNINA ont une signification particulière.  Je voudrais donc vous raconter mon histoire sur la relation entre ma BERNINA Nova 900 et moi.

Dans les années soixante, mon grand-père a eu un accident au travail et il n’était pas certain au début s’il pourrait reprendre sa profession de mécanicien après son rétablissement. Ma grand-mère était une femme d’action, alors elle a rapidement pris les choses en main. Elle décida d’améliorer l’argent du ménage de la famille avec ses compétences en couture. Elle acheta une BERNINA 125 et commença à coudre et à vendre des poupées avec des costumes suisses. La BERNINA 125 a rempli ses fonctions pendant de nombreuses années. Peu de temps avant sa retraite, ma grand-mère acheta une nouvelle machine à coudre – la BERNINA Nova 900.

Quand ma grand-mère a pris de l’âge, la couture n’était plus aussi facile et elle décida de donner sa machine à coudre à sa petite-fille – et c’était moi ! J’avais ma première BERNINA ! J’étais et je suis encore très fière de ce cadeau. Heureusement, j’ai aussi hérité de quelques qualités de ma grand-mère, comme le plaisir d’être créatif avec la machine à coudre. Ma grand-mère m’a souvent soutenue avec de précieux conseils.

Par coïncidence, l’année dernière, j’ai trouvé une BERNINA 125 dans un état impeccable dans un marché aux puces. J’étais tout de suite enthousiaste et j’ai acheté la machine en mémoire de ma grand-mère maintenant décédée. Cependant, pour coudre j’utilise ma première BERNINA 900 Nova.

Ici, vous voyez mes deux « bébés » présentés dans mon endroit préféré avec vue sur la rue commerçante où je vis.”

TOMBOLA : LE JOUR DE LA MACHINE À COUDRE

C’est ainsi que vous participez:

Pour participer à la tombola, vous devez poster une photo de votre première BENRINA et une histoire appropriée dans l’un des endroits ci-dessous:

Pour publier des photos dan la section Community vous devez sélectionner la catégorie #myfirstBERNINA dans le menu déroulant du téléchargement de photos:

De cette façon, vous vous assurez que votre article apparaît au bon endroit et participe à la tombola.

N’oubliez pas de créer d’abord un compte d’utilisateur sur le blog (si vous n’en avez pas encore un).

Dans le document ci-dessous, vous pouvez lire comment vous vous inscrivez sur le blog. Veuillez noter que vous placez la photo + description dans le menu déroulant “Campagne” de #myfirstBERNINA.

DURÉE

L’action est valable du 1er au 12 juin 2018, 24 heures. Le tirage aura lieu le 13 juin 2018 par tirage au sort. Les gagnants seront annoncés sur le blog dès que possible.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’acceptation de ces conditions est nécessaire pour la participation. Avec la participation, les conditions de confidentialité de BERNINA sont acceptées

Toutes les personnes qui ont posté une photo de leur première BERNINA et une brève description apparaîtront dans la section BERNINA Community ou sur Instagram (#myfirstBERNINA) au plus tard le 12 juin 2018, 24 heures. 

Toutes les personnes résidantes aux Pays-Bas et en Belgique peuvent participer à la tombola. Les employés de BERNINA et les membres de leur famille sont exclus de la participation.

Le tirage au sort des gagnants (ci-après les gagnants) aura lieu le 13 juin 2018. Les gagnants seront ensuite informés par écrit dans les sept jours. Nous ne sommes pas responsables de la non-réception ou de la réception tardive du message.

Si le gagnant pour une raison quelconque ne peut pas ou ne veut pas recevoir le prix, nous ne pouvons pas garantir un autre prix ou un remplacement alternatif. Le prix ne peut être payé en espèces et le droit au prix ne peut être transféré. Si nous ne recevons pas de réponse dans les 7 jours après réception du message sur le prix, le prix sera annulé. Si aucune réponse n’est reçue dans les sept jours, un nouveau gagnant sera tiré au sort immédiatement.

Pour que les prix soient envoyés à la bonne adresse, le gagnant doit s’assurer qu’il communique correctement ses coordonnées. En outre, le gagnant du prix accepte que ses coordonnées soient communiquées pour le traitement ultérieur du prix chez le concessionnaire BERNINA dans le voisinage du lieu de résidence. Si des détails d’adresse incorrects sont transmis ou si des données sont manquantes et que le prix ne peut être remis, un nouveau gagnant sera tiré au sort immédiatement.

Nous nous réservons le droit de suspendre, résilier ou modifier la tombola à tout moment. La voie du droit est exclue. Il n’y a pas de correspondance sur le résultat.

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

6 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Gilberte Mevissen BewerkenHet bewerken van commentaren op de BERNINA blog is alleen mogelijk na registratie met een blog gebruikersaccount. Registreer nu of maak hier een gebruikersaccount aan als u er nog geen hebt.

  Mijn eerste bernina was de 807 in de rode koffer gekregen voor mijn 16 de verlaardag.Ik word nu in augustus 63 j en de machine doet het nog prima na al die stikuren en gebruik het nog veel voor zwaardere stofjes. Voor mijn fijner naaiwerk heb ik nu een B 560 en misschien nog de borduurmodule???Groetjes Gilberte?

  • Geertje BewerkenHet bewerken van commentaren op de BERNINA blog is alleen mogelijk na registratie met een blog gebruikersaccount. Registreer nu of maak hier een gebruikersaccount aan als u er nog geen hebt.

   Beste Gilberte, heel hartelijk dank voor deze verhaal. Zou je dit ajb in de Community op de blog, samen met een foto van je BERNINA 807 willen plaatsen? Hoe je dit kunt doen staat hierboven in het bericht beschreven. Of je plaatst het verhaal met de foto op Instagram, dat kan ook. Zo doe je namelijk mee aan de verloting van één van de drie jubileumboxen met vergulde naaivoet. Heel veel succes! Vriendelijke groet van het BERNINA team

    

 • roosje BewerkenHet bewerken van commentaren op de BERNINA blog is alleen mogelijk na registratie met een blog gebruikersaccount. Registreer nu of maak hier een gebruikersaccount aan als u er nog geen hebt.

  Hallo ik ben Roos, 59 jaar jong. Ik leerde op 9 jarige leeftijd naaien bij mij oma en dan nog op een semi industriële machine. Menig maal in mijn vingers gestikt en soms nog omdat ik te zekeer ben van mijn stuk, als t ware kan blindnaaien maar niets is minder waar want mijn machine is een oersterke dame.   Toen ik huwde was mijn eerste grote uitgave  (1980) mijn droom  , mijn eigen BERNINA. Het werd de robuste 930 ELECTRONIC waar ik nu nog steeds op naai. Heb ondertussen ook twee jaar een 56O met borduurmodule en ga die over paar maanden wisselen voor ééntje uit de 7 serie gewoon omdat ik dan meer  borduuroppervlak krijg op de vrije arm. Op deze nieuwe machine wordt meer  geborduurd . En de speciale bewerkingen als rimpelen en bais aanzetten gezien ook de nodige voetjes al werden aangeschaft. Maar ik kan niet zonder mijn robuuste paradepaardje (zie foto) zij gaat door dik en dun. Heeft me nog NOOIT in de steek gelaten en ze heeft toch ook best een leeftijd. Ik heb een reserve staan idem model voor t geval er ooit iets aan gebeurd en de vervangstukken niet meer voorhande zijn  Ik heb het zekere voor het onzekere genomen. Mijn paradepaardje heeft er al heel wat uren naaien opzitten en hoop echt dat ze even lang mag meegaan als ik leef. Dat duidt nog maar eens dat je echt een verantwoorde uitgave doet als je een BERNINA naaimachine in huis haalt. Je beleeft er ongelooflijk veel plezier aan.  Voor hen die twijfelen….niet doen…..Ga gewoon voor BERNINA.

  • Geertje BewerkenHet bewerken van commentaren op de BERNINA blog is alleen mogelijk na registratie met een blog gebruikersaccount. Registreer nu of maak hier een gebruikersaccount aan als u er nog geen hebt.

   Hallo Roos, fijn dat je jouw story met een foto ook in de Community hebt geplaatst. Heel mooi om alle verhalen te lezen, hartelijk dank. Vriendelijke groet van het BERNINA team

 • toos BewerkenHet bewerken van commentaren op de BERNINA blog is alleen mogelijk na registratie met een blog gebruikersaccount. Registreer nu of maak hier een gebruikersaccount aan als u er nog geen hebt.

  De eerste Bernina naaimachine van mijn fb loze Toos is van 49 jaar terug.

  Toen zij slaagde voor coupeuze en in het naaiatelier van de Bonneterie in Den Haag aan de slag ging.

  Na sluiting daarvan ging ze als hoofd linnenkamer op het koninklijk paleis Huis ten Bosch aan de slag.

  Op 2 september bereikt ze haar AOW leeftijd en stopt dan na 40 mooie jaren op het paleis en wil dan graag thuis verder haar naaiwerk doen.

  Daarbij zou bij gunnen dit een mooie aanvulling zijn.

  De foto heb ik niet meer maar leek op deze

  • Geertje BewerkenHet bewerken van commentaren op de BERNINA blog is alleen mogelijk na registratie met een blog gebruikersaccount. Registreer nu of maak hier een gebruikersaccount aan als u er nog geen hebt.

   Beste Toos, Hartelijk dank voor je verhaal. Helaas kun je niet meedoen aan de verloting als de story niet in de Community van de BERNINA blog wordt geplaatst: https://blog.bernina.com/nl/user-gallery/campaign/myfirstbernina/ en als er geen foto bij staat. Toch vinden we het heel interessant om dit verhaal te lezen en danken je heel hartelijk, dat je dit verhaal hebt geplaatst. Vriendelijke groet van het BERNINA team

    

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam